IRCnetin käyttäjäkanta

Vuoden 2013 lukemat.


Mario Holbe ylläpitää luetteloa, josta näkyy IRCnetiin kytketyt palvelimet ja niiden käyttäjämäärät. Näiden perusteella voidaan tehdä tilastoa erimaalaisten palvelimien kokonaiskäyttäjämääristä.

[Osuudet kaavion muodossa]

12.12.2017 luvut (kopio tuolloisesta listauksesta) näyttivät joidenkin yleisimpien maiden osalta tältä:

Muut maat eivät ylhäneet viiteensataan maakohtaiseen käyttäjään. Kymmenen suurimman palvelimen joukossa taas oli maina Suomi, Unkari, Ruotsi, Yhdysvallat ja Alankomaat. Koska suomalaisille palvelimille pääsee ainoastaan Suomesta käsin, voidaan niiden käyttäjämääristä melko hyvin päätellä suomalaisten käyttäjien määrä.

Holben sivuston mukaan IRCnetiä käytti tuona päivänä 29 620 käyttäjää, joten suomalaisten palvelimien käyttäjät muodostivat kokonaismäärästä kokonaiset 36 prosenttia. Voidaan siis väittää, että melko suuri osa IRCnetin käyttäjistä on suomalaisia. Toiseksi suurin joukko oli alankomaalaisten palvelimien käyttäjät, joita oli 17 prosenttia.