IRCnetin käyttäjäkanta vuonna 2013

Mario Holbe ylläpitää luetteloa, josta näkyy IRCnetiin kytketyt palvelimet ja niiden käyttäjämäärät. Näiden perusteella voidaan tehdä tilastoa erimaalaisten palvelimien kokonaiskäyttäjämääristä.

[Osuudet kaavion muodossa]

17.8.2013 luvut (kopio tuolloisesta listauksesta) näyttivät joidenkin yleisimpien maiden osalta tältä:

Muut maat eivät ylhäneet viiteensataan maakohtaiseen käyttäjään. Kymmenen suurimman palvelimen joukossa taas oli maina Japani, Suomi, Yhdysvallat ja Alankomaat. Koska suomalaisille palvelimille pääsee ainoastaan Suomesta käsin, voidaan niiden käyttäjämääristä melko hyvin päätellä suomalaisten käyttäjien määrä.

Holben sivuston mukaan IRCnetiä käytti tuona päivänä 53 417 käyttäjää, joten suomalaisten palvelimien käyttäjät muodostivat kokonaismäärästä kokonaiset 41 prosenttia. Voidaan siis väittää, että melko suuri osa IRCnetin käyttäjistä on suomalaisia. Toiseksi suurin joukko oli japanilaisten palvelimien käyttäjät, joita oli 18 prosenttia.